PARAGRAFY

konzultace s právními souvislostmi

"Paní architektka mi kdysi navrhovala jednoduchou úpravu mého bytu, a protože spolupráce tenkrát probíhala  ve velmi přátelském duchu, obrátila jsem se na ni také při rozsáhlejší rekonstrukci. Vyhledala všechny podmínky, kterými reguluje výstavbu územní a regulační plán, a hlavně mi vše perfektně vysvětlila. Navíc pro mě sepsala dokument, ve kterém se i po delší době dobře orientuji, protože je srozumitelný i laikovi. Upozornila mě na věci, kterých bych si nejen nevšimla, ale možná by mě ani nenapadly - například nemožnost zvyšovat stavbu o další patro, umístit okno do štítu nebo blízkost ochranného pásma městské památkové zóny. Paní architektka mi také sepsala žádost o územně plánovací informaci, kterou jsem podala u úřadu územního plánování a vše opět proběhlo vysoce profesiolnálně. Nyní mám informace černé na bílém včetně razítka příslušného úřadu."

MVDr. Simona Malá 

Kdo rozumí medicíně? A urbanismu? Nikdo z nás urbanistů a územních plánovačů si netroufá říci, že je lékařem nebo právníkem. Stejně tak víme, jak specifická je naše profese územních plánovačů, architektů a stavebních inženýrů a v jaké míře její výkon ovlivňuje životy nás všech. Jistě ne náhodou je v ČR definována samostatným zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků. Představme si scénu, ve které advokát dostane skalpel a má jít na operační sál, zřejmě by se jen tak někdo neodhodlal stát se operovaným pacientem. Stejně tak by na operačním sále v roli operatéra samozřejmě dopadl urbanista. V praxi se setkáváme s množícími se případy, které se úzce váží na stavební právo v územním plánování, na něž se vzhledem k jeho specifikům skutečně specializuje jen málokterá advokátní kancelář v ČR. Bohužel mnoho z ostatních do vod stavebního práva z různých důvodů vstupuje a málokterá v něm získává ostruhy. V praxi denně řešíme připomínky a námitky k návrhům územních plánů nebo jejich změn. Setkáváme se s případy, kdy zřejmě v přílišné snaze vyjít vstříc jejich klientovi, některé advokátní kanceláře, za použití kružítka nabývají dojmu specialistů na urbanismus a územní plánování, a není tomu tak. U profesionálních urbanistů mohou vyvolat i pousmání. Nemusíme zde zřejmě dopodrobna rozebírat, jak poté dopadnou u soudu, kde si protistrana přivede profesionálního urbanistu a územního plánovače, a jak dopadne klient těchto advokátních zásahů. Běžně pracujeme v týmech složených z profesionálů podle požadavků konkrétních zadání, právo ctíme stejně jako naši profesi. V první linii neustále řešíme ve spolupráci s pořizovateli územních plánů mnohostránkové námitky (mnohdy obstrukční) popsané rádoby (a někdy skutečně) právním jazykem. Máme za sebou spolupráci při vyhraných soudních sporech týkajících se žalob na územní plány. Profesionálové spolupracují. S námi připomínku nebo námitku Vašeho klienta sepíšete profesionálně.

Možná jste občan nebo realitní makléř a nabízíte nebo kupujete dům v údajné "chráněné krajinné oblasti" a pak vám zůstanou oči pro pláč, protože skutečné CHKO je v nedohlednu, cena za nemovitost uměle zvýšená a dobré jméno realitní kanceláře? Pomůže Vám jej napravit nebo vybudovat. 

Základní podklad/ identifikaci problematiky zašlete 14 dní před konzultací na email, abychom vyloučili například střet zájmů v případě, že pro konkrétní území zpracoval územní plán někdo z nás (zkonzultuje jiný z nás). V ceně je zahrnuta 1/2 hodina přípravy na konzultaci na základě Vámi zaslaných podkladů. Na přípravě spolupracujeme se špičkovými profesionály v oborech dopravního inženýrství, vodního hospodářství, územních systémů ekologické stability, ochrany zemědělského půdního fondu, stavebního práva a správního řádu.

Termíny konzultačních hodin dle individuální domluvy/osobně v Brně, skype nebo na Vámi řešeném místě (+ cestovné 8,50 Kč/km).

Více hodin konzultace nebo více osob na konzultaci - cena individuální, pište prosím na info@lidskemraveniste.cz.

Dlouhodobá spolupráce s advokátními kancelářemi - individuálně na info@lidskemraveniste.cz

V případě Vašeho zájmu můžete dále za příplatek 500,- Kč/1 normostranu obdržet také písemný záznam z konzultace zapsaný autorizovaným architektem ČKA.

 

 

TERMÍN:

individuální

DRUH KONZULTACE A CENA:

STANDARD
1 h konzultace bez záznamu
2 500.00 Kč
SPECIÁL
1 h konzultace + záznam v rozsahu 1 normostrana / 500,- Kč
3 000.00 Kč
další normostrana
rozšířený záznam
500.00 Kč

Chcete se stát členem velké rodiny architektů? 

  1. Vyplňte OBJEDNÁVKU níže dle vašeho výběru rozsahu konzultace a do poznámky uveďte TÉMA konzultace. 
  2. V ODPOVĚDNÍm EMAILu od nás obdržíte platební údaje k provedení platby (výzvu k platbě), informaci  s nabídkou termínů a informace k podkladům.
  3. Proveďte platbu dle VÝZVY K PLATBĚ a zašlete PODKLADY.  
  4. Jakmile obdržíme Vaši platbu, zašleme Vám POTVRZOVACÍ EMAIL Vaší objednávky s daňovým dokladem k platbě. 
  5. Těšíme se NAVIDĚNOU!

OBJEDNÁVKA:

Storno: Při zrušení  objednávky 7 dní před konzultací účtujeme storno 10% z platby, při zrušení objednávky 24 hodin před konzultací 50% z platby. 

Potřebujete více informací?

Napište nám!

Lidské Mraveniště, neškola architektury, Zelný trh 12, 602 00 Brno

informace

info@lidskemraveniste.cz

rezervace

rezervace@lidskemraveniste.cz

Facebook

@LidskeMraveniste