Lidské Mraveniště

Zelný trh 12, 602 00 Brno

odpovědný zástupce:

ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka ČKA 02481, Radnická 5, 602 00 Brno, IČ 63389428

Neplátce DPH.

 

informace: info@lidskemraveniste.cz

rezervace míst a objednávky: rezervace@lidskemraveniste.cz

 

Generální partner:

Partneři:

MIROSLAV KLIMEŠ

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Mediální partneři:

Kontakt pro partnery

 

ing. arch. Jana Kaštánková

janakastankova@lidskemraveniste.cz

Chcete se stát partnerem Lidského Mraveniště? Chcete prezentovat Vaší společnost logem na našich stránkách a akcích, ukázat tak světu svoje výrobky nebo služby a podpořit harmonii prostoru okolo nás? Neškola je oborově multidisciplinární, zabývá se prostorem ve všech měřítcích od kliky u dveří po krajinu, pokud souzníte s myšlenkou architektonického vzdělávání pro veřejnost, napište nám!

Generálním partnerem zůstává Jana Kaštánek architekt, neboť je zakladatelem neškoly.

Partneři jsou si rovni, protože zakladatelka neškoly vyznává nezávislost. 

Dlouhodobé partnerství, tj. celoroční uvedení loga Vaší společnosti na našich webových stránkách s proklikem na Vaše stránky + uvádění loga na všech akcích neškoly (off a on-line).

Krátkodobé partnerství, tj. uvedení loga Vaší společnosti na našich webových stránkách s proklikem na Vaše stránky při příležitosti vybraných akcích neškoly + off při přímém průběhu konkrétní akce.

Vidíte svět podobně a chcete LiMR podpořit již dnes? 

Podporou může být spolupráce, dobrovolná pomoc na akcích, zápůjčka vybavení i dar, fantazie je mocná.

Napište nám Váš nápad!

Kontakty

Lidské Mraveniště, Zelný trh 12, 602 00 Brno

Telefon

+420 604 965 856 - 8:00 až 16:00 h pracovní dny

E-mail

info@lidskemraveniste.cz rezervace@lidskemraveniste.cz

Facebook

@LidskeMraveniste